Банкеръ Daily

Новини

Приходите от продажби на Медика АД нарастват с 3% тази година

През първите четири месеца на 2010 г. приходите от продажби на Медика АД нарастват с 3% спрямо същия период на 2009 г., съобщиха от компанията. Постъпленията във фирмата достигнаха 4.299 млн. лева. В същото време чистата печалба е нарастнала с 86% спрямо същия период на миналата година и е в размер на 554 хил. лева. Почти двойното увеличение на положителния финансов резултат е следствие от реализираните през 2009 г. антикризисни действия, довели до значително снижение в производствените разходи и себестойността на произвежданата продукция. Финансови разходи вече са само 21 хил. лв. при 146 хил. за миналата година.
Отчетено е и подобрение в структурата на оборотния капитал в резултат на снижение на нивата на материалните запаси и намаление на задълженията към доставчици. От компанията продължават да спазва поетия ангажимент пред акционерите на дружеството за увеличаване на дела на фармацевтичните продукти. През първите четири месеца на тази година делът им в структурата на продажбите е 47% спрямо 44% за същия период на 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във