Банкеръ Daily

Новини

Приходите от лихви и дивиденти вдигат печалбата на Софарма

Печалбата на фармацевтичната компания Софарма АД добавя още 0.38% на годишна база към стойността си и към края на септември тя вече е в размер на 36.2 млн. лв., показва данните в счетоводния отчет на дружеството.


Този ръст е предизвикан от повишените приходи от дивиденти (с 1.86 млн. лв.) за деветмесечието на тази година и увеличението на нетния лихвен доход с 1.59 млн. лева. Продажбите на фирмата също са повече - с 1.72% на годишна база, и в края на септември са 171 млн. лева. Компанията отчита лек спад на продажбите на вътрешния пазар и минимален ръст при износа. Общо 70% от продажбите са за износ, а 8% от експорта е извършен в страни извън Европа.


В края на септември най-големите акционери във фирмата са Донев инвестмънтс холдинг АД с дял от 24.56% (+ 0.02 процентни пункта), Телекомплект АД с 20.42%, Финансова консултантска компания ЕООД с 16.24%, Gramercy select master fund с 6.49% и Gramercy emerging markets funds с 6.05 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във