Банкеръ Daily

Новини

ПРИХОДИТЕ НА КАОЛИН ОТ ДЕЙНОСТТА НАРАСТВАТ С 30%

Каолин АД - Сеново е реализирало приходи от дейността в размер на 105.394 млн. лева, което представлява ръст на продажбите от почти 30% в сравнение със същия период на 2006 година. През цялата изминала година предприятието запазва устойчив темп на нарастване на приходите от продажби във всички основни сектори на дейността си.
Реализираната през 2007-а нетна печалба достигна 17.090 млн. лева, като тя нараства с почти 110% в сравнение с отчетената през 2006 година. И през последното тримесечие на миналата година неблагоприятния ефект от увеличените разходи, поради покачването на цените на течните горива, респективно на транспортните услуги продължи да влияе върху оперативната дейност, но въпреки това дружеството успя да задържи стабилния ръст на печалбата си от последните няколко тримесечия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във