Банкеръ Weekly

Новини

Приети са правилата за речния надзор по Дунав и за плаване по реката

Правителството одобри две постановления, с които се приемат Правилата за речния надзор по Дунав и националните правила за плаване по реката.


Речният надзор по Дунав се осъществява с цел наблюдение и контрол за спазване правилата за плаване, техническите предписания към корабите, правилата за превоз на опасни товари и осигуряване на безопасността на корабоплаването, опазване на хидротехническите и пристанищните съоръжения и сигналните знаци от навигационното оборудване, а също опазване на околната среда, регулиране на движението на корабите и оказване на помощ на повредени кораби. Надзорът се осъществява без дискриминация по отношение на националната принадлежност на корабите, техните места на тръгване и на местоназначение или по каквито и да било други причини. Органите на речния надзор имат право да провеждат преглед на корабите, да спират и забраняват движението им при наличие на опасност за корабоплаването.


Правилата за речния надзор са международен акт, приет от Дунавската комисия. По препоръка на Дунавската комисия всяка страна прилага и правила за плаване, които са валидни за нейния национален участък от реката като се отчитат местните условия за корабоплаване и специалните препоръки на Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във