Банкеръ Daily

Новини

Приемат стажанти в Комисията по помилването към президента

Комисията по помилването при президента ще приема през септември стажанти в първата в страната програма в областта на помилването и свързаните с него професионални и научни области.


Студенти по право и публична администрация в рамките на 140 часа в три месеца ще имат възможност пряко да участват в изследователски дейности и в управлението на дейността на Комисията.


Стажантската програма има за цел да повиши професионалната подготовка и да предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и публична администрация в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.


Студентите ще могат да участват в провеждането на сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на Комисията и на съдебна практика, организиране на конференции и публични обсъждания и други.


Процедурата и сроковете за кандидатстване за стаж по програмата и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на администрацията на президента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във