Банкеръ Daily

Новини

Приемат документи по мярка „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от ОП „Рибарство”

Съсзаповда на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство Явор Недев стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
По мярката ще се подпомагат проекти свързани с повишаване на професионалните умения на млади рибари, както и на рибари под 40-годишна възраст, които за първи път ще придобият право на собственост върху част от кораб или върху цял кораб.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби за компенсиране на загуба на доходи за времето за обучение и премии за придобиване на собственост върху кораб.
Общият бюджет по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” е на стойност 2 295 119 лева.
Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя на проекти с дейности насочени в секторите Компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения и Придобиване за първи път на право на собственост върху част от кораб или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.
Финансовата помощ е в размер до 100 % от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във