Банкеръ Daily

Новини

ПРИЕХА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА ЗАСТРАШЕНИ ПРИ НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Правителството одобри промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и предлага на Народното събрание да ги разгледа и приеме, съобщи правителствената информационна служба. Те са резултат от провежданите професионални дебати по прилагането на мерките, предвидени в Програмата за защита, и дейността на компетентните органи за нейното осъществяване.
Предвижда се мярката „промяна на самоличността” да бъде пълна и само в определени случаи, при прилагането на други мерки, временно да се създават основни данни за застрашени лица, включени в Програмата за защита. Отменят се препратките към Закона за защита на личните данни, тъй като изрично се регламентира, че обработването по този закон на лични данни на точната и на променената самоличност, както и връзката между тях, е държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
Променя се и съставът на Съвета по защита с цел по-голяма оперативност в работата му. Досегашният състав е на изключително високо ниво, което затруднява неговото функциониране. Практиката на повечето държави-членки на ЕС е това да бъде оперативен орган, който да може да се свиква своевременно при постъпило предложение за включване в Програмата за защита. В новия си състав Съветът ще се ръководи от заместник-министър на правосъдието, а членове ще са ръководителят на Бюрото по защита, съдия от ВКС, прокурор от ВКП, следовател от НСлС и по един представител на длъжност директор на дирекция от МВР и от ДАНС.
Бюрото по защита на застрашени лица е специализиран отдел в Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието, чийто ръководител е главният директор на дирекцията. Със специални правила министърът на правосъдието ще определи условията и реда за назначаване на служителите в Бюрото по защита. За тях ще могат временно да се създават нови основни лични данни, които ще се използват единствено във връзка със задълженията им по Програмата за защита. В тези случаи, както и в случаите на създаване на нови лични данни за защитените лица, е предвидена възможност да се издават съответни документи за самоличност. Поради това е предложено допълнение в Закона за българските документи за самоличност, което дава възможност в определени случаи документи за самоличност да се издават по служебен път.
Проучването на опита на другите държави-членки на ЕС обосновава идеята ръководителят на Бюрото по защита да може да нареди изпълнение на други мерки от програмата (без пълната промяна на самоличността), когато спешни случаи налагат незабавна промяна на вида на предоставената защита. Предвиденото задължение в тези случаи незабавно да се свика Съветът по защита е гаранция срещу възможността ръководителят на бюрото да взема произволни и немотивирани решения.
За практическата организация на мерките по Програмата за защита ще бъде издадена инструкция на министрите на правосъдието, на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството.
Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, е в сила от 2005 г. Негова цел е да гарантира безопасността на лицата, чиито показания, обяснения или информация осигуряват доказателства от съществено значение за наказателното производство, да разшири предвидената в НПК защита и да подпомогне борбата с тежките престъпления, включително с организираната престъпност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във