Банкеръ Daily

Новини

ПРИЕХА НАРЕДБА ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ТЕРЕНИ

Правителството прие наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Според наредбата като такива се квалифицират планинските райони и районите с ограничения, различни от планинските. Планинските райони са землищата на населените места със средна надморска височина минимум 700 м, среден наклон на терена минимум 20% или средна надморска височина най-малко 500 м в комбинация със среден наклон най-малко 15%. Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планинските землища.
Като райони с ограничения, различни от планинските, наредбата посочва землищата на населените места, които са със слабопродуктивни земеделски земи.
Критериите за необлагодетестваните райони са разработени съвместно с експерти от Агенцията по почвени ресурси, Географския институт на БАН и Института по аграрна икономика. Наредбата е в съответствие с Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и отговаря на всички изисквания на Европейските регламенти в областта на подпомагането на развитието на селските райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във