Банкеръ Daily

Новини

Приеха на второ четене промените в Закона за фуражите

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за фуражите, внесени от Министерския съвет.


Те въвеждат разпоредбите на новоприетия Регламент 225-ти на Европейския съюз от тази година. Чрез него се въвежда изискване за одобряване и на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини. Регламентът налага и специфични изисквания при производство, складиране, транспорт и проверка за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях.


Промените в норматива предвиждат производител, които пусне на пазара пакетирани или насипни фуражи, съдържащи или произведени от ГМО, и не предостави на купувачите информация и лабораторен анализ за наличието им, се глобява от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 15 000 до 30 000 лева.


За юридическо лице или едноличен търговец санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 30 000 до 45 000 лева.


Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти или тиреостатици във фуражи за изхранване на животни в нарушение на изискванията се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 1000 до 3000 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 10 000 до 20 000 лева.


Чрез промените в Закона е постигната и друга цел ndash; обединяване на нормативни разпоредби, които касаят фуражите, в един законодателен акт. Всички текстове от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които имат отношение към фуражите са преминали към Закона за фуражите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във