Банкеръ Daily

Новини

ПРИЕХА ДОКЛАДА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор през 2007 г. Документът ще бъде представен на Народното събрание и Сметната палата, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Административният капацитет е основен проблем за ефективното изпълнение на вътрешния одит в публичния сектор, е записано в доклада. Оптимален административен капацитет имат звената за вътрешен одит в министерствата на транспорта, на финансите, на икономиката и енергетиката, на земеделието и храните и на образованието и науката. В останалите ведомства има незаети щатни бройки за одитори.
34 общини през м. г. не са имали вътрешен одитор. Не са малко и общините, в които утвърдената численост е под минимума на Закона за вътрешния одит в публичния сектор или пък осигурените щатни бройки са свободни.
През м. г. най-често одитираните области са: провеждането на обществени поръчки и търгове, изпълнение на сключените договори, управление на собствеността и на публичните средства, процедурите и предварителния контрол и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във