Банкеръ Daily

Новини

Президентът наложи вето върху разпоредби от промените в Закона за насърчаване на инвестициите

Президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приети от Народното събрание на 29 ноември. Това съобщи прессекретариатът на държавния глава.


Една от областите, в които държавата трябва да положи повече усилия, за да насърчи инвестициите, е интелектуалната собственост, посочва в мотивите си Плевнелиев. И в този сектор благоприятната среда изисква предвидимост и стабилност. Важно е всички условия, при които държавата ще подкрепя този вид инвестиции, да са уредени в закон. Разпоредбата на чл. 27 от Закона за насърчаване на инвестициите няма ясно нормативно съдържание. Липсата на условия и мерки за насърчаване на този вид инвестиции на практика води до несигурност в правния мир. Още повече, че с ал. 2 на същия текст изрично е изключено прилагането на глави трета и четвърта от Закона, уреждащи конкретни мерки за насърчаване на инвестициите, посочва още държавният глава. Предполагам, че това изключване е породено от стремежа да се създадат специфични мерки за тези инвестиции. Следва да се отчита, че немалка част от възможните мерки са такива, които изискват законова уредба ndash; формите на държавна помощ, възможностите за данъчни облекчения. Това ще бъде в унисон с усилията на държавата за осигуряване на прозрачна и предвидима бизнес среда и стимулиране на значимите за икономиката и обществото сектор, заявява Плевнелиев в мотивите си за ветото.


На следващо място държавната подкрепа на инвестициите в този сектор трябва да отговаря и на някои допълнителни условия. Според плевнелиев законът следва да гарантира по недвусмислен начин, че предвидените стимули няма да окажат неблагоприятно въздействие върху държавния бюджет. Това е още едно допълнително основание да считам, че е особено важно тези отношения да бъдат уредени със закон. Многообразието на обектите на интелектуална собственост и на възможностите за инвестиции в тази сфера изисква допълнителен анализ. Нужна е ясна визия как държавната подкрепа ще се съчетае с необходимостта от стимулиране на българската култура, аргументира се президентът за решението си да върне закона в парламента.


Насърчителните мерки следва да отговарят на нормите за държавни помощи, предвидени в чл. 107 и следващите от Договора за функциониране на ЕС. По силата на принципите на съюзното право този Договор е действащо право във всяка държава-член и има приоритет над вътрешното законодателство в случай на противоречие, посочва държавния глава.


Като страна-член на ЕС, България трябва да се съобрази и с политиките на съюза за насърчаване създаването на европейски произведения и със стандартите за европейските и за други филми. Страните-членки на ЕС използват публични ресурси, за да привлекат филмови продукции на своя територия. Добре е за България да привлича такива продукции, които оказват положителен ефект върху националния аудиовизуален сектор, с използването на създадената инфраструктура и български екипи, поддържането и подобряването на потенциала на човешкия ресурс и техника. Общата европейска политика изисква и да бъдат създадени допълнителни гаранции конкуренцията в този сектор да се осъществява по-скоро въз основа на качеството и цената, а не на държавните субсидии, пише още в мотивите на президента за вето върху норматива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във