Банкеръ Daily

Новини

ПРЕЗАПИСВАНЕТО ПО IPO НА АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ Е 1.5 ПЪТИ

Презаписването в първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Агрия Груп Холдинг АД е приблизително 1.5 пъти, съобщиха от водещия мениджър на емисията Обединена българска банка.
Поръчките за записване на акции се приемаха на 29 и 30 ноември и 3 декември 2007 г., като цената на пласиране бе определена на 9.04 лв. на акция. Водещият мениджър на емисията и емитентът бяха определили тази цена с цел осигуряване на активна вторична търговия. Набраните средства от публичното предлагане, които ще постъпят в касата на Агрия Груп Холдинг са 15.368 млн. лева.
Холдингът предложи за записване при условията на първоначално публично предлагане общо 1.7 млн. броя нови, обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка. Броят на акциите по удоволетворени лимитирани и пазарни поръчки е приблизително равен, като доминират институционалните инвеститори.
Акциите на дружеството, които ще се търгуват свободно на БФБ-София (фрий-флоут), ще са 25% от капитала на дружеството. Очаква се предлагането на книжата на фондовата борса за започне в края на месец януари 2008 година.
Заплащането на записаните акции ще започне от 5 декември (сряда) ще приключи на 7 декември 2007 го, като ще се счита извършено от деня, в който набирателната сметка е заверена със съответната сума.
Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Агрия Груп Холдинг за периода 2007-2012 г., като ще позволят да се повиши ликвидността на дъщерните му дружества, и ще предостави възможности за развитие и разширяване на дейността им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във