Банкеръ Weekly

Новини

През следващия програмен период ще се работи и по оперативна програма за наука и образование

Към списъка с оперативни програми, които правителството ще разработва за следващия програмен период 2014-2020 г., кабинетът реши на днешното си заседание да бъде включена още една ndash; за наука и образование за интелигентен растеж. Водещо ведомство по нея ще бъде просветното министерство.


Решението на правителството от април 2012 г. предвиждаше средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят областите иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.


Основната цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието. С реализирането й конкретни резултати се очакват в рамките на пет приоритета ndash; на научните изследвания и технологичното развитие, на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот, подобряване на образователната инфраструктура.


Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план, запазване и разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, подобряване на демографските показатели. Заедно с пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие новата оперативна програма ще повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на аграрния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във