Банкеръ Daily

Новини

През септември нивото на безработицата в страната е 8.03%

През септември нивото на безработицата в страната е 8.03%, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда в страната през септември са регистрирани 297 515 лица. Те са предимно от секторите „Услуги” (49.8%) и „Индустрия” (29.7%). Най-голям е делът на новорегистрираните от „Преработваща промишленост” (20.8%), „Търговия” (16.9%), „Строителство” (8.0%) и „Държавно управление и отбрана” (7.3%).
В 7 области то е по-ниско от средното за страната: София-град (2.40%), Бургаска (4.17%), Варненска (5.62%), Габровска (5.83%), Старозагорска (6.63%), Пловдивска (7.39%) и Пернишка (7.97%). В Русенска област безработица е 8.04%, а областите Добрич (8.16%), Велико Търново (8.31%) и Хасково (8.35%) се доближават до средното за страната ниво. По-високи стойности продължават да се отчитат в областите Смолян (14.78%), Монтана (13.61%), Търговище (13.58%), Шумен (12.90%), Силистра (12.13%), Видин (12.11%), Разград (12.05%), Пазарджик (11.43%) и Ловеч (11.40%).
2620 повече са работни места през септември. Търсенето на работна сила през септември се увеличива и достига 14 286 работни места, което е с 2620 повече от август.
На първичния пазар на труда са заявени 13 912 места. Към 30.09.2009 г. са останали неусвоени в бюрата по труда общо 5585 работни места. Започналите работа през септември 13 895 души, са с 41% повече от август. Почти всички от постъпилите на работа са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда. Наблюдава се типичното за септември търсене и наемане на кадри в сферата на образованието (учители, възпитатели, помощен персонал).
В програми и мерки за заетост и обучение през септември са включени нови 673 безработни и заети лица.
Средномесечната стойност на безработицата за първите девет месеца на 2009 г. в страната е 7.22%. За сравение, в Европейския съюз през първите осем месеца на 2009 г. тя е 8.65%. По последни данни на ЕВРОСТАТ, нивото на безработицата в Европейския съюз през август 2009 г. е 9.10%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във