Банкеръ Daily

Новини

През първото тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2011 г. намаляват с 1.3 хил., или с 0.1% спрямо края на декември 2010 г., като достигат 2.15 милиона, става ясно от анализа на статистиката. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 3.9%, Строителство - с 3.7%, и Преработваща промишленост - с 2.6 на сто. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2010 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в Операции с недвижими имоти - с 19%, и в Селско, горско и рибно стопанство - с 9.7 процента. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 22.8 и 18.2 на сто.
В края на март 2011 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 41 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: Преработваща промишленост - с 19.4 хил., Строителство - с 18.8 хил., и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 12.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности Строителство - с 12.7%, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - със 7%, и Държавно управление - с 5.8 процента.
Средната месечна работна заплата за януари е 663 лв., за февруари - 633 лв., и за март 2011 г. - 689 лева. През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. с 0.3% до 671 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: Професионални дейности и научни изследвания - с 13%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 11.5%, и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 11.1 на сто.
Най-значително намаление на средната работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава в дейностите Образование - с 14.1%, и Други дейности - с 10.8 на сто.
През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо първото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания - с 20.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 20.3%, и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - със 17.5 процента.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1 453 лева; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 407 лева, и Финансови и застрахователни дейности - 1 303 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: Хотелиерство и ресторантьорство - 432 лева, Административни и спомагателни дейности - 435 лева, и Селско, горско и рибно стопанство - 483 лева.
Спрямо първото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2011 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния сектор - с 11.7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във