Банкеръ Daily

Новини

През първо тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради

През първо тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради с 2 789 жилища в тях и с 358 483 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 49 административни сгради/офиси с 47 907 кв.м РЗП и на 868 други сгради с 417 900 кв.м РЗП, съобщиха от националния статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.5%, жилищата в тях - с 28.9%, а застроената им площ - с 30.1%. Административните сгради са с 22.2%, по-малко но РЗП се увеличава с 65.8%. Другите сгради намаляват с 24.0% , а общата им застроена площ - с 43.9%.
В сравнение с първо тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 32.9% по - малко, а жилищата в тях с 57.3%. Административните сгради намаляват с 38.0%, а другите видове сгради - с 11.2 на сто. При всички видове сгради е регистриран спад на РЗП, съответно при жилищните - с 60.0%, при административните - с 64.2%, а при другите сгради - с 41.2 на сто
През първо тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: София (столица) - 135, Бургас - 126, София - 101 и Пловдив - 92. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 513, Пловдив - 365, Благоевград - 356, София (столица) - 349 и Варна - 279.
От началото на 2010 г. Националния статистически институт събира данни за започнатото строителство на нови сгради. През първо тримесечие на 2010 г. е започнало строителство на 462 жилищни сгради с обща застроена площ 210 705 кв.м и 1 652 жилища в тях. Стартирал е строежът и на 31 административни сгради с 31 301 кв.м застроена площ, и на 332 други сгради с 171 860 кв.м застроена площ. Най-голям брой сгради са започнати в областите София (столица) - 87 жилищни, 7 административни и 9 други сгради, и Бургас - 76 жилищни и 35 други сгради. Нито една сграда не е започната в област Кюстендил през първо тримесечие на 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във