Банкеръ Daily

Новини

През периода януари-юли износът на България за Европейския съюз се е увеличил с 20.2 на сто

През периода януари - юли 2010 г. износът на България за Европейския съюз се е увеличил с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 10 млрд. лева, показват данните от анализа на Националния статистически институт. Основните търговски партньори на България са Италия, Германия, Гърция и Румъния, които формират над 61.7% от износа за страните - членки на Евросъюза. Износът за Италия се е увеличил с 33.1%, а този за Германия - с 22.9 на сто. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения. Износът за Дания и Чехия бележи ръст съответно с 59.9% и 52.3 процента. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър и Португалия. През юли 2010 г. износът за Евросъюза нараства с 33.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.9 млрд. лева.
Вносът на България от Евросъюза за периода януари - юли 2010 г. се е увеличил с 3.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.8 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Португалия - с 98.9 процента. Вносът от Румъния, Малта и Литва нараства с над 44 процента. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Швеция и Дания. През юли 2010 г. вносът на България от страните - членки на Евросъюза, се увеличава с 8.7% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с Евросъюза за периода януари - юли 2010 г. е отрицателно и възлиза на 1.8 млрд. лева, а за месец юли е положително и достига 91.3 млн. лева.
Износът на България за Евросъюза, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите седем месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и Машини, оборудване и превозни средства. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн.
При вноса от Евросъюза най-голям ръст е отчетен в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и Минерални горива, масла и подобни продукти, а най- нисък - в сектора Машини, оборудване и превозни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във