Банкеръ Daily

Новини

През периода януари-август износът на България за трети страни се е увеличил с 48.4 на сто

През периода януари - август 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лева, става ясно от изнесените днес данни от Националния статистически институт. Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, Сингапур, Китай и САЩ, които формират над 54% от износа за трети страни (табл. 2). Изнесените стоки за Китай са се увеличили с 254.8%, а тези за Сърбия - със 74.3 на сто. Износът за Турция и Русия бележи ръст съответно с 64.9% и 53.9%, за Сингапур - с 33.8%, а този за Република Македония - с 28.6 процента. Значително нараства и износът за Перу, Република Корея, Индия и Иран. Спад е отчетен при износа за Обединените арабски емирства, Индонезия, Казахстан и Египет.
Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2010 г. се е увеличил с 10.2% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.7 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Израел, Египет, Албания и Перу. Увеличава се вносът от Сърбия (с 50.5%) и Република Македония (с 42.5%), а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от ЮАР и Норвегия.
През август 2010 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 10.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.2 млрд. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - август 2010 г. е отрицателно и възлиза на 2.3 млрд. лева.
През август 2010 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 169.5 млн. лева. Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. се е увеличил в повечето сектори. Най-голям ръст е отбелязан в секторите Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) и Артикули, класифицирани главно според вида на материала. Наблюдава се спад при износа само на един сектор - Мазнини, масла и
восъци от животински и растителен произход. При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектора Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата), а най-нисък - в сектора Храни и живи животни.
Търговия на България с трети страни и Евросъюза - общо През периода януари - август 2010 г. са изнесени стоки общо за 19.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.2 процента. През август 2010 г. общият износ възлиза на 2.8 млрд. лв. и нараства с 47.6% спрямо същия месец на предходната година.
Общо внесените стоки (по цени CIF) през периода януари - август 2010 г. са за 23.2 млрд. лв., или със 7.3% повече в сравнение със същия период на предходната година. През август 2010 г. общият внос се увеличава с 14.5% спрямо същия месец на предходната година и достига близо 3 млрд. лева. За първи път общият внос по цени FOB е по-малък от общия износ. По предварителни агрегирани данни за втори пореден месец вносът от Евросъюза е по-малък от износа.
Общото външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2010 г. и възлиза на 4 млрд. лв., което е с над 3 млрд. лв. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2009 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за периода януари - август 2010 г. възлиза на 2.6 млрд.
лева. През август 2010 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 122.9 млн. лв., а по цени FOB/FOB е положително и достига 51.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във