Банкеръ Daily

Новини

ПРЕЗ МАРТ ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е НАРАСТНАЛО СЪС 7,7 ПРОЦЕНТА

По предварителни данни през март 2009 г. промишленото производство е със 7.7% по-голямо в сравнение с предходния месец, съобщиха от пресцентъра на НСИ.
Общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през март 2009 г. нараства с 8.6% спрямо индекса за февруари 2009 година. Ръст е регистриран при производството на напитки с 33.0%, при производството на изделия от каучук и пластмаси с 31.4%, производството на тютюневи изделия със 17.7%, производството на основни метали с 9.6%. Намалява производството на химични продукти с 19.2%, производството на облекло - с 12.1%, както и производство на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.5%.
В сравнение с март 2008 г. промишленото производство през март 2009 г. е със 17.1% по-малко. Производството на инвестиционни продукти намалява с 35.3%, производството на продукти за междинно потребление - с 31.0%, а производството на енергийни продукти нараства със 7.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във