Банкеръ Daily

Новини

През януари РИОСВ са съставили 80 акта и са издали 97 наказателни постановления

През януари експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили проверки на 737 обекта и са дали 564 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Съставени са 80 акта и са издадени 97 наказателни постановления на обща стойност 252 550 лева. Наложени са 28 санкции за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми по наложените санкции, в това число и за предходни месеци, са общо 110 хил. лева.
За допуснатото замърсяване с тежки метали на реките Асарелска и Банска Луда Яна РИОСВ –Пазарджик е наложило санкция на Асарел Медет АД в размер на 50 хил. лв., а за замърсяване на водите на река Малък Искър, РИОСВ-София е издала наказателно постановление на Елаците мед АД на стойност 4 000 лева. За неизграждане на пречиствателно съоръжение РИОСВ-Хасково е наказала Тера Тангра ООД с 2 000 лева.
В началото на тази година регионалните инспекции в Пазарджик и Враца са санкционирали с по 1000 лева шест физически лица за констатирана незаконна сеч в резерватите Купена и Врачански карст.
За неизпълнени условия от комплексни разрешителни са наложени санкции в размер на 10 хил. лв. на Елхим искра АД (Пазарджик), Неохим АД (Хасково) и Ел Бат АД (София), два акта от РИОСВ - Пловдив са съставени на община Карлово и на Монди Стамболийски ЕАД, а от РИОСВ Стара Загора - на Арсенал АД.
РИОСВ - София е издала наказателно постановление на стойност 5 000 лв. на ЕТ Дейзи газ - Г.Наков за неизградена система за улавяне на бензинови пари, а РИОСВ-Русе е санкционирала с по 500 лв. Евростарс ООД и Аутостар ЕООД заради това, че не са представили информация за използваните количества авторепаратурни продукти.
За незаконен превоз на отпадъци през границата от Гърция за България РИОСВ -Благоевград е издала шест наказателни постановления на физически лица, всяко на стойност 5 000 лева. За непредставени годишните отчети за управление на отпадъците РИОСВ - Русе е санкционирала с 5 000 лв. Булмилк 2010 ЕООД, РИОСВ - София е глобила Ерида трейд ЕАД с 2 000 лв., а РИОСВ - Варна е издала три наказателни постановления на: Бълктранс ООД – 3 000 лв., Яна-С ЕООД – 2 000 лв. и на Стройинжект АД – 2 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във