Банкеръ Daily

Новини

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ СТРОТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ СЕ Е УВЕЛИЧИЛА С 6,3%

По предварителни данни през февруари 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава с 6.3% в сравнение с предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт. Сградното строителство е със значителен относителен дял (68.5%) в общото строително производство и нарастването е с 3.1%, а при гражданското /инженерното строителство увеличението достига 14.0%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.
Общата строителна продукция през февруари 2009 г. намалява с 5.8% в сравнение със същия месец на предходната година, което е резултат от спада с 9.4% на сградното строителство. Гражданското строителство се увеличава с 3.0% спрямо февруари 2008 г. и потвърждава тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата

Facebook logo
Бъдете с нас и във