Банкеръ Daily

Новини

През декември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство” бележи спад с 13.0%

През декември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи спад от 13.0% спрямо предходния месец. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Календарно изгладените данни показват намаление от 12.4% на строителната продукция през декември 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година. През декември 2010 г. произведената строителна продукция е под равнището на предходния месец, като намалението на продукцията от строителство на сгради е с 12.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.1%, изчислено от сезонно изгладени данни. На годишна база намалението на строителната продукция през декември 2010 г. се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 19.0%, изчислен от календарно изгладени данни, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.1%.
По предварителни данни през декември 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни , намалява с 1.0% в сравнение с ноември 2010 година. През декември 2010 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.2% спрямо съответния месец на 2009 година. През декември 2010 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост намалява със 7.1%, в преработващата промишленост - с 4.3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 3.2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 21.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 10.9%, производството на напитки - с 8.2%. Ръст е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 20.3%, производството на тютюневи изделия - със 7.4%. На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - със 7.9%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.3%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти - 16.9%, в производството на продукти за междинно потребление - 6.9%, и в производството на енергийни продукти - 2.0%.
По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през декември 2010 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени е с 0.1% над равнището от предходния месец. През декември 2010 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. През декември 2010 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в пет основни групи дейности. В търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия увеличението е 1.8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - 1.1%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 1.1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - 1.0%, и в търговията на дребно с битова техника и мебели - 0.5%. Същевременно в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава спад от 0.2% . Оборотът през декември 2010 г. нараства в сравнение със същия месец на предходната година единствено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2.7%. В останалите дейности темповете са отрицателни и варират от 1.7% в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника до 6.3% в търговията на дребно с текстил, облекло и кожени изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във