Банкеръ Daily

Новини

През април общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище

През април 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта). Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
Като цяло последната анкета показва намаляване на негативните очаквания за следващите дванадесет месеца по отношение на финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната и безработицата, което и покачва равнището на общия показател на доверие. По отношение на безработицата предвижданията са, че ще има съкращаване на персонала и през следващите дванадесет месеца, но темповете значително ще се намалят (понижение на балансовия показател с 16.2 пункта).
Същевременно обаче се запазват, дори в някои случаи се влошават, оценките по отношение на настоящето, като при населението в селата тази тенденция е по-силно изразена. Така например общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната се влошава в резултат на понижените оценки на потребителите в селата. Потребителите в градовете запазват мнението си от преди три месеца. Според оценките на потребителите, отбелязани през април, финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца се е влошило още повече, като сред населението в селата влошаването е още по-голямо.
Потребителите продължават да считат, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са в посока на забавяне на темпото на увеличение на цените.
Последната анкета отчита малко по-благоприятна обща оценка относно настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като същевременно се регистрира и повишение на стойността на балансовия показател относно намеренията за такива покупки през следващите дванадесет месеца. Малко по-позитивна е и нагласата на потребителите по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола” и за „подобрения в дома” през следващите дванадесет месеца. Балансовият показател обаче, свързан с намерението за „покупка или построяване на жилище (вила)” в бъдеще, се понижава.
Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 16 и повече години. Обект на изследването са лицата на 16 и повече години, методът на подбор - случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в т.ч. селско/градско население (153 гнезда с по 8 лица в гнездо).

Facebook logo
Бъдете с нас и във