Банкеръ Daily

Новини

ПРЕЗ 2020 Г. ИЗПОЛЗВАМЕ 38% ПОТРЕБЕНА БИОМАСА ЗА ЕНЕРГИЯ

През 2020 г. около 38% от потребената биомаса, което се равнява на близо 837 хил. тона нефтен еквивалент, ще бъде използва на производството на електрическа и топлинна енергия. Това е записано в одобрената от правителството Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса за периода 2008-2020 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Целта е да се стимулира използването на биомасата за производството на енергия като алтернатива на конвенционалните горива.
В документа се изтъква, че оползотворяването на потенциала на биомасата – отпадъците от селското и горското стопанство, бита, малоценната дървесина, енергийните култури и др., може да покрие около 9% от крайното енергийно потребление на България.
Почти 3 пъти е нараснало потреблението на биомаса у нас от 1997 г. до 2005 г. Това се дължи на факта, че биомасата се използва предимно от населението за отопление и през този период продажната цена на дървесните горива и индустриалните дървесни отпадъци е била по-ниска в сравнение с останалите енергоизточници. През последните години нараства и потреблението на възстановени продукти. Това са отпадъците, получени от целулозно-хартиената, дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във