Банкеръ Daily

Новини

През 2009 г. в България са произведени над 18 хил. тона биодизел

През 2009 г. в България са произведени 18 455.5 т биодизел, като почти цялото количество е било предназначено за износ. В страната са използвани едва 350 тона. Това сочат данните на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с които се запозна днес правителството. Окончателната информация за потреблението на биогорива, бензини и дизелови горива в страната ще бъде представена в Енергийните баланси за 2009 г. на Националния статистически институт в края на 2010 година.
Докладът на министър Трайчо Трайков съдържа отчет и анализ за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта за 2009 година. Той е разработен в съответствие със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Целите в него са определени в приетата от Министерския съвет Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 година.
Потреблението на биогорива в транспорта в България е все още незначително, въпреки въведеното от 1 януари 2008 г. законово задължение за смесване на течни горива с биогорива за сектора. В резултат на това се очаква заложената цел за 2009 г. от 3.5% дял на потреблението на биогорива в транспорта да не бъде постигната. За преодоляване на тази негативна тенденция през годината са предприети редица мерки, свързани с приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, осигуреното със средства от националния бюджет оборудване за изпитване на чисти биогорива; нулева акцизна ставка (в сила от 24 ноември 2009 г.) за чистия биодизел и чистия биоетанол и намалената акцизна ставка за смесите на биогорива с течни горива, в които съдържанието на биокомпонент е от 4 до 5 на сто включително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във