Банкеръ Daily

Новини

През 2009 г. почти една трета от населението на възраст 15 - 34 навършени години посещава учебно заведение

През 2009 г. почти една трета от населението на възраст 15 - 34 навършени години посещава учебно заведение или курсове за квалификация. Това сочи проучване на Националния статистически институт (НСИ), съобщиха от статистиката. От лицата в същата възрастова група, напуснали образователната система, 19.9% са завършили висше образование, 55.3% - средно, и 24.8% - основно или по-ниско образование. Образователната структура на мъжете и жените на възраст 15 - 34 навършени години се различава. При жените делът на завършилите висше образование, както и делът на лицата с основно и по-ниско образование са по-високи в сравнение с тези при мъжете От лицата, напуснали образователната система, 2.5% са започвали да учат за придобиване на по-висока образователна степен, която обаче не са могли да завършат.
Резултатите от изследването показват, че образователното равнище на родителите е важен фактор за постигане на по-висока образованост на техните деца. При семейства, в които поне единият от съпрузите е със средно или с висше образование, децата обикновено завършват по-висока или същата степен на образование.
От лицата с основно и по-ниско образование 84.1% произхождат от семейства, в които и двамата родители са с ниско образование, на 15.0% поне единият родител е със средно образование (като другият е със същото или по-ниско образование) и само 0.8% имат поне един родител с висше образование. Лицата със средно образование се разпределят според образованието на родителите си, както следва: на 17.0% от тях родителите са с основно или по-ниско образование, 70.6% имат поне един родител със средно образование и 12.4% имат поне един родител с висше образование. Голяма част от младите хора с висше образование - 44.6%, са от семейства, в които поне единият родител е с висше образование, 52.2% имат поне един родител със средно образование, а само при 3.2% от висшистите (15 - 34 години) двамата родители са с основно или по-ниско образование.
Около една четвърт, или 450.1 хил. от младите хора (15 - 34 навършени години), са работили (или работят) по време на своето образование или обучение. Относителният дял на мъжете, които са съчетавали своето обучение с работа е малко по-висок (25.8%), в сравнение с този на жените (23.8%). Относителен дял на лицата на 15 - 34 навършени години, работили по време на обучението си, по пол Най-висок е делът на работилите извън образователните програми - 16.8%, следван от този на работилите в рамките на образователните програми - 13.0%, а с най-малък дял (1.2%) са тези, които са имали работа по време на прекъсванията на обучението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във