Банкеръ Weekly

Новини

През 1957 г. е подписан договорът за създаване на Евросъюза

На 25 март през 1957 г. с подписването на Римския договор е създадена Европейската икономическа общност.


Договорите от Рим всъщност са два и под тях стоят подписите на тези шестте държави: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Западна Германия.


С първият договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория - Европейска общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.


Договорите влизат в сила на 1 януари 1958 г., като в договора за ЕИО са внасяни многобройни поправки. От тогава името е променено от Договор за създаване на Европейската икономическа общност на Договор за създаване на Европейската общност. Договора за Евратом не е променян значително предвид чувствителността на европейската общественост относно атомната енергетика.


Договорите предвиждат създаването на общ пазар и постепенно сближаване на стопанската политика на държавите-членки (ЕИО), изграждането на мощна ядрена промишленост и насърчаването на процеса за мирно използване на атомната енергия (Евратом).


Наред с учредителните Договори от Рим е сключена конвенция относно общите за трите общности Европейски съд и Европейски парламент.


Успешното развитие на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) създава база за понататъшно развитие на многостранната интеграция. През 1955 г. е съставена комисия от правителствени представители под председателството на белгийският външен министър Пол-Анри Спаак. Комисията е упълномощена да изготви доклад за понататъшни стъпки в посока интеграция в икономическата сфера.


Великобритания, поканена на разговорите, се оттегля защото не вижда шансове да наложи своите виждания за създаване на свободна търговска зона.


Комисията Спаак, под председателството на белгийският външен министър Пол-Анри Спаак, постига съгласие и договорите за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ) се подписват на 25 март 1957 в Рим от шестте страни-членки на ЕОВС, и влизат в сила на 1 януари 1958.


Европейската общност е първият от трите стълба на Европейския съюз, създадени с Маастрихтския договор (1992). Тя е основана на принципа на наднационалността и произхожда от Европейската икономическа общност, предшественика на Европейския съюз.


Европейската общност е наричана Европейска икономическа общност (ЕИО) до влизането в сила на 1 ноември 1993 г. на Договора от Маастрихт. Тя е създадена с подписването на 25 март 1957 г. на т.нар. Римски договор от Белгия, Федерална Република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Холандия. Тя е най-важната и широка по сфера на компетенции от трите Европейски общности.


Римският договор предвижда премахването на търговските бариери между участващите страни. Заедно с това се предвиждат единни външни мита, както и обща търговска политика.


Европейските общности стават основата на Европейския съюз, учреден по силата на Маастрихтския договор, считано от 1 ноември 1993 г.


С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз стана правоприемник на Европейската общност. Този договор бележи един нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция. С него т.нар. храмова структура е изоставена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във