Банкеръ Daily

Новини

Преструктурират администрацията на ДКСИ

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията. Дирекция Вътрешна сигурност се разделя на две самостоятелно обособени дирекции, като част от функциите й се прехвърлят на нова структура - Контрол на достъпа и охрана. Това се налага от нарасналия обем дейности във връзка със съвместното ползване със специализираните съд и прокуратура на държавния имот, намиращ се на ул.Черковна 90. Необходимо е функциите по контрола на достъпа, заедно с тези по охранителната дейност и транспортното осигуряване на ДКСИ, да бъдат отделени от функциите по техническото осигуряване на автоматизираните информационни системи и мрежи на ДКСИ и обучението в областта на защитата на класифицираната информация.


Останалите промени са свързани с влизането в сила на новата нормативна уредба за работата в държавната администрация и са свързани с атестирането и формирането на работната заплата.


Аналогични промени, произтичащи от измененията в Закона за администрацията и за държавния служител, бяха направени с друго постановление на Министерския съвет и в Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във