Банкеръ Daily

Новини

Преобразуваха ИД Селект баланс в договорен фонд

Комисията за финансов надзор разреши на управляващото дружество Селект асет мениджмънт ЕАД да преобразува инвестиционното дружество Селект баланс АД в договорен фонд.


То ще стане чрез промяна в правната форма и ще бъде организиран и управляван от Селект асет мениджмънт ЕАД.


ИД Селект баланс АД е новото наименование на инвестиционното дружество КД Пеликан АД. С решение на акционерите от 26 март тази година бяха направени промените във фирменото наименование на дружеството и състава на съвета на директорите. Новите членове на борда са Димитър Мартинов Банов и Силвия Светославова Христова, които заменят съответно Ангел Емилов Ангелов и Жига Хиенг. Промените са вписани в Търговския регистър през август.


Управляващо дружество Селект асет мениджмънт ЕАД стартира дейността си през 2003 г. под името КД Инвестмънтс и беше част от словенската група КД. То е лицензирано от Комисията за финансов надзор с решение от 24 септември 2003 година. От началото на 2011-а Селект асет мениджмънт ЕАД е част от групата на бившия приватизационен фонд Сила холдинг АД.


Дружеството за управление на активи Селект асет мениджмънт ЕАД вече промени имената на договорните фондове, които е организирало. КД Акции България се казва Селект Регионал, а новото име на договорен фонд КД Облигации България е Селект Облигации.


Промените са продиктувани, както от смяната на собствеността в управляващото дружество, така и от намерението за обединяването на фондовете под обща фамилия Селект. Смяната в имената на фондовете по никакъв начин не е свързана с промяна на географският обхват и рисковият им профил.


Селект Регионал е първият български договорен фонд създаден с идеята да инвестира в Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във