Банкеръ Daily

Новини

ПРЕНАСРОЧВАТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАТРАНССТРОЙ-АМ

Поради липса на кворум, свиканото от Трансстрой-АМ АД - София общо събрание на акционерите на 8 октомври 2007 г., не се е провело. Във връзка с публикуваната в Държавен вестник покана то се пренасрочва за 22 октомври 2007 год. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат всички лица, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 8 октомври 2007 година.
Трансстрой-АМ, който е с предмет на дейност строителство на електрически инсталации, се управлява от съвет на директорите в състав Стоян Радомиров Стоянов - изпълнителен директор, Христофор Петков Дочев и Александър Димитров Касандров.
Справката от КФН показва, че най-големите акционери в компанията са Тодор Стойчев Жеков с дял от 29.35%, Стоян Радомиров Стоянов с 12.73% и Албена Крумова Радева с 31.47 на сто. Освен тях чешката компания Коридор АД държи 11.33%, група физически лица са собственици на 15%, а Трансстрой - АМ - Инженеринг ООД притежава 14.16% непряко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във