Банкеръ Daily

Новини

ПРЕНАСРОЧВАТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПИРИНХАРТ ЗА 29 АВГУСТ

В БФБ-София е постъпила информация от Пиринхарт АД - Разлог относно
отказ за обявяване от търговския регистър към Агенция по вписванията на поканата за редовно общо събрание на акционерите на компанията на 13 юни 2008 година.
Във връзка с това същото се пренасрочва за 29 август, а при при липса на кворум събранието ще се проведе на 15 септември на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във