Банкеръ Daily

Новини

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

До 25 октомври могат да се сключват сделки с акциите на Премиер фонд АДСИЦ, даващи право на участие в увеличението на капитала на дружеството до 16.9 млн. лева. В момента капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел е 650 хил. лв., разпределен в същия брой акции. С решение на общото събрание на акционерите се предлагат за записване нови 16 250 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. Броят на издадените права е 650 хил., а съотношението между правата и новите акции е 1/25. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 млн. бр. нови акции. Началната цена за прехвърляне на правата и за записване на акциите е 1 ноември 2006 година. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционния посредник Булекс Инвест АД. Набраните средства ще се използват за изграждане на бизнес център във Варна, както и за проектиране и изграждане на вилно селище в Априлци.
Инвестиционното дружество КД Пеликан АД притежава 15.38% от капитала, а Холдинг Варна А АД и Експрес Гаранцион ООД имат по 10.77 и 7.62 на сто. Унишип ЕООД и Силвия Николова са с дялове от 7.31 и 7.08%, а Сиона ЕООД и Виа Ойл ЕООД имат по 5.85 и 5.36 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във