Банкеръ Daily

Новини

ПРЕКРАТИХА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ НА ЕЛЕКТРОНИКА

От 28 юли (понеделник), с нареждане на директор Търговия на БФБ-София, окончателно е прекратена регистрацията на емисията акции, издадени от Електроника АД - София, и допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент В, на основание чл.35, ал. 2, т. 1 от Правилата за допускане до търговия.
С решение No 942-ПД от 25 юли 2008 г., заместник-председателят, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност на Комисията за финансов надзор, е отписал Електроника АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във