Банкеръ Daily

Новини

Прекратява се регистрацията на емисията облигации на Зърнени храни България

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисия облигации, регистрирана на Неофициален пазар на облигации, издадена от Зърнени храни България АД - София (A31A), съобщиха от борсовия оператор. Дълговите книжа са с ISIN код: BG2100035059, и се търгуват с борсов код: A31A.


Причината за прекратяване е настъпващ падеж на емисията на 11 ноември тази година.


Последната дата за сключване на сделки с тези облигации на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 3 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във