Банкеръ Daily

Новини

Преките инвестиции нарастват със 125% на годишна база

Преките инвестиции в България за периода януари - юли са в размер на 846.2 млн. евро, показват предварителните данните на БНБ. За същия период на миналата година те са били едва 376.5 млн. евро, като се наблюдава ръст от 124.75 на сто.


За седемте месеца привлеченият дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 495.8 млн. евро. Той е по-висок с 68.5 млн. евро спрямо същия период на 2011 г. (427.2 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода са 141 млн. евро при 122 млн. евро за януари ndash; юли 2011-а.


За седемте месеца на тази година нетният друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен, и е в размер на 290.2 млн. евро, при отрицателен в размер на минус 130.1 млн. евро за януари ndash; юли година по-рано.


Най-големите преки инвестиции в страната за първите седем месеца на 2012 г. са на Нидерландия (498.9 млн. евро), Швейцария (104.9 млн. евро) и Русия (85.7 млн. евро).

Facebook logo
Бъдете с нас и във