Банкеръ Daily

Новини

ПРЕИЗБРАХА ЧЛЕНОВЕТЕ В НАДЗОРА НА ИХ БЪЛГАРИЯ

Общото събрание на акционерите на Индустриален Холдинг България АД - София, проведено на 23 юни, е гласувало за преизбирането за нов петгодишен мандат на членовете на Надзорния съвет Снежана Илиева Христова и ДЗХ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. Третият член в надзора е Константин Зографов.
Приет е доклада на управителните органи за дейността на дружеството, консолидирания доклад за Групата, годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2008 година. Решено е цялата печалба за 2008 г., в размер на 8 390 495 лв., да се задели като Неразпределена печалба.
Акционерите са одобрили и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2008 година.
Оперативното управление се осъществява от управителен съвет в състав: Божидар Данев - председател, Данета Желева - главен изпълнителен директор, Георги Момчилов - изпълнителен директор, и Борислав Гаврилов
и Бойко Ноев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във