Банкеръ Daily

Новини

Предварителната оценка на имота дава сигурност

Въпреки че са активни в привличането на клиенти за кредитните си продукти, банките остават предпазливи и внимателно оценяват активите, които получават като обезщетение, отчита консултантската агенция Кредит Център в анализа си за април. През месеца на пазара на ипотечни кредити се появиха сделки и за над 80% финансиране, но това се случва само за имоти с добра локация и високо качество на строителството. За да са сигурни в реалната стойност на имота, клиентите, все по-често прибягват до изготвянето на пазарна оценка преди да подпишат предварителния договор за покупка на имота. Това им позволява да получат сигурност, че сделката им ще бъде финансирана от банката с необходимата им сума, за да закупят имота и ги предпазва от грешка, която може да доведе и до загуба на капарото.
На пазара има предложения за финансиране до 85% от стойността на имота, но крайното решение за финансирането на конкретен имот се взема в зависимост от много фактори, като локация, година на строителство, качество на строителство, качество на поддръжка на имота, текущото му състояние, състоянието на ел. и ВиК инсталациите, състоянието на общите части и много други фактори. Всичко това се взема предвид при изготвянето на експертната оценка, за да се определи пазарната стойност на обекта, а тя е основа за вземането на крайното решение какъв процент финансиране да се отпусне за този имот.
Независимо какъв тип жилище избирате, когато купувате с кредит, е добре да видите как ще го оцени сертифициран оценител на недвижими имоти, съветва Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. Пазарът е изключително динамичен по отношение на цените и много малко хора, предимно специалисти, могат да определят справедливата цена на един имот. Притежаването на официална оценка ще ви спести много неприятности - риска да платите повече, отколкото си струва, от една страна, и опасността банката да ви откаже исканото финансиране, от друга, обяснява Тошев.
През април средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната е бил 38 040 евро, което представлява известен спад спрямо предходните месеци и се дължи на покупката на по-малки и евтини апартаменти. Съотношението на изтеглените кредити в лева и евро е 92/8 в полза на европейската валута, сочат данните на Кредит Център.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева%
София 43 320 97/3
Варна 39 470 89/11
Бургас 34 180 81/19
Пловдив 26 430 84/16

Средният размер на изтеглените кредити в София през месеца е 43 320 евро, което е с около 2 000 евро по-малко в сравнение с месец март. В морската ни столица средният размер на кредитите е 39 470. Най-ниска е средната стойност на кредитите в Пловдив - 26 430 евро, като 16% от тях са в българска валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст % от 01.4.2010 г. до 30.4.2010 г.
18 - 25 г. 4.1%
26 - 35 г. 49.3%
36 - 45 г. 31.9%
Над 45 г. 14.7%

Най-активните кредитополучатели продължават да са хората на възраст между 26 и 35 години. Техният процент продължава да расте спрямо останалите потребители на ипотечни кредити и през месец април те съставляват близо половината от кредитополучателите. Хората между 36 и 45 години не са били така активни през този месец, както през март, и представляват около 32% от всички кредитополучатели. Известно активизиране обаче се наблюдава при най-младите - те заемат 4.1% от потребителите на ипотечни кредити.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.4.2010 г. до 30.4.2010 г.
от 0 до 10 000 0%
от 10 000 до 30 000 42.9%
от 30 000 до 50 000 40.2%
от 50 000 до 70 000 13.8%
от 70 000 до 90 000 3.1%
над 90 000 0%

Най-популярните кредити през периода отново са били тези на стойност между 10 хил. и 30 хил. евро - близо 43% от всички изтеглени ипотечни кредити са именно за такива суми. Процентът на изтеглените кредити за суми между 30 хил. и 50 хил. евро обаче продължава да расте в следствие на растящата смелост на потребителите и през април този процент надхвърли 40 процента.

Видове ипотечни кредити - Април 2010 г.
Покупка на жилище 91%
СМР 0%
Лично ползване 9%

Лек ръст отбелязват кредите за лично ползване. Активизирането при този продукт се дължи на подобрените условия и по-ниските лихви, което прави клиентите по-смели, дори да нямат крайна необходимост от средства.

Срок на изтеглените ипотечни кредити - април 2010 г.
До 10 години 4.1%
10 до 15 години 29.6%
16 до 20 години 36.4%
21 до 25 години 13.2%
26 до 30 години 16.7%
Над 30 години 0%

Срокът, който най-голям процент от потребителите са избрали, е 16 до 20 години - над 36% от кредитополучателите. Близо 30% пък предпочитат по-кратък срок с по-малко оскъпяване - тези потребители ще изплащат кредита си от 10 до 15 години. Дългите кредити остават по-малко, въпреки че лихвите продължават да намаляват.
Най-много остават кредитополучателите, които финансират с кредит 50% до 60% от покупката си. Те представляват над 30% от всички. Расте броят на онези, които ще използват кредит за финансирането на 60% до 70% от общата стойност на сделката - тези кредитополучатели заемат над 22%. Това ясно очертава тенденция на по-голямо външно финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във