Банкеръ Daily

Новини

Предстоят 2 партньорски форума по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г

Румънското министерство на регионалното развитие и туризма, в качеството си на Съвместен управляващ орган по оперативна програма “Черноморски басейн 2007-2013 г.”, заедно с Министерството на икономиката на Армения, Генералния секретариат по европейските въпроси на Турция и Инициатива за изграждане и подкрепа на регионален капацитет организират два партньорски форума по програмата. Срещите ще се проведат на 19 април в Ереван и в Истанбул на 5 май.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е национален орган по програмата.
Форумите целят да подпомогнат създаването на партньорства и разработването на проектни идеи в рамките на втората покана за проектни предложения по Съвместна оперативна програма “Черноморски басейн 2007-2013 г.”.
Срещите са предназначени за всички потенциални кандидати и партньори по програмата. В тях може да се включи по един представител от кандидат-партньор в проект. Броят на участниците е ограничен до 18 души от държава-участничка в програмата.
Одобрените за участие ще получат потвърждение по електронна поща.
Съвместният управляващ орган ще възстанови разходите за пътуване на девет от българските участници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във