Банкеръ Daily

Новини

Предстои модернизация на рибарското пристанище в Созопол

Предстои модернизация на рибарското пристанище в Созопол. Това стана възможно, след като днес правителството предостави по бюджета на Министерството на земеделието и храните допълнителни 100 000 лв. за закупуване на дялове от държавата за увеличение на капитала на „Рибни ресурси” ЕООД. Това ще осигури средства за безопасна експлоатация на Пристанище Созопол и финансов ресурс за първоначалните дейности по изграждане на модерна инфраструктура на територията му. Портът се нуждае от повишаване на капацитета, създаване на подходящи условия за разтоварване и съхранение на улова, осъществяване на контрол и окачествяване, места за провеждане на търгове за първа продажба, изграждане на подходящи санитарни зони и др.
Укрепването на пристанищната инфраструктура ще доведе до изграждането на стабилна и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план, запазване и повишаване на заетостта в сектор „Рибарство”, както и на приходите от рибарство и аквакултури и съпътстващите ги дейности. От друга страна, ще се стимулира развитието на малкия и среден риболовен бизнес в региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във