Банкеръ Daily

Новини

Представители на рибния бранш у нас обсъдиха с

Европейската комисия предвижда в следващия период за развитие на рибарството до 2020 г. радикални реформи, насочени към опазване на рибните ресурси и насърчаване на екологичния подход при улова и възстановяването на изчезващите морски видове. Това заяви Стефанос Самарас от Генералната дирекция Морско дело и рибарство към ЕК на конференция с представители на рибарски организации от страната. Пред бранша той разясни пакета от предложения за реформи в Общата политика в областта на рибарството на ЕК, които трябва да се превърнат в законова рамка на европейскя рибен пазар до 2013 година.


След критичен анализ за развитието на сектора до 2009 г. експертите от Европейската комисия са установили, че досегашните регулации са неефективни, а администрацията се е отдалечила твърде много от проблемите на бизнеса. За отминалия програмен период рибната индустрия продължава да отчита спад, като в същото време липсва ефективност на мерките за опазване на рибните ресурси, посочи още Самарас. Прилаганите през последните седем години насърчения към европейските компании по никакъв начин не са довели до увеличен улов в прилежащата европейска акватория, а в същото време като потребители на риба държавите от ЕС продължават да внасят близо две трети от необходимите им количества рибни продукти, се посочва в анализа. Затова в новото законодателство Еврокомисията залага на политики, свързани с екологията и ефективното използване на рибните ресурси, заяви още Самарас.


Новите предложения целят да гарантират рибните запаси и средствата на рибарите, като същевременно се сложи край на свръхулова и изчерпването на рибните ресурси. Предвижда се да се въведат стандарти за добро управление на рибарството в ЕС и в международен план чрез споразумения за устойчив риболов.


Към всички видове риболов трябва да се прилага екосистемен подход с дългосрочни планове за управление. Предложенията включват още цели и срокове за прекратяването на свръхулова, мерки за подпомагане на малките риболовни стопанства и стратегии за популяризирането на устойчивите аквакултури в Европа.


В пакета от предложения за реформа в Общата политика в областта на рибарството основен акцент заема развитието на аквакултурата, като в тази връзка всяка страна-членка трябва да изготви Стратегия за развитие на аквакултурата. На конференцията бе подчертано, че България има потенциал в тази област и от сега трябва да започне активно да подготвя своя многогодишен план за развитие на аквакултурата. От съществено значение за българския сектор ще бъдат новите стимули, които ще се насочат за развитието на бизнеса с аквакултури, чийто статут досега не беше изравнен с този на риболова.


По време на срещата стана ясно още, че браншовите организации на рибарите трябва да имат по-голяма роля в управлението на пазарното предлагане.


В новата обща политика в областта на рибарството, Брюксел ще определя общите цели на политиката, а държавите членки ще избират и прилагат подходящите мерки.


Заложеният ресурс в новия Европейски фонд по рибарство след 2014 г. ще бъде в размер на 6.7 млрд. евро, като Еврокомисията подготвя нов механизъм за финансиране на рибарството в съответствие с многогодишната финансова рамка на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във