Банкеръ Daily

Новини

Представиха Наредбата за организацията и дейността на звената на „Общинска полиция”

Наредбата за организацията и дейността на звената на „Общинска полиция” бе представена днес от шефът на Главна дирекция “Охранителна полиция” комисар Милчо Енев и заместник-кметът по сигурността на Столичната община Иван Сотиров.
Звената на общинска полиция ще бъдат създавани на територията на страната по искане на общините и ще бъдат финансирани от тях.
Съставът на предстоящата структура ще е извън щата на МВР, но бъдещите общински полицаи ще кандидатстват и ще бъдат назначавани по реда на Закона за МВР, като в комисиите по подбора на кадрите ще участват и представители на общините. Те ще преминават предварителна подготовка по Закона и правилника за прилагането му, а също и специализирани курсове за обучение по специфични задачи, свързани с дейността им. Общинските полицаи ще са униформени – с отличителните знаци на МВР и допълнителни – на общината, в специални случаи, по разпореждане на кмета – и цивилни. Организацията, ръководството, координацията и контролът ще са в правомощията на кметовете, като началниците на звената съгласуват дейността им с директорите на областните дирекции и кметовете под методическото ръководство на вътрешното министерство.
Общинските полицаи няма да имат правомощия за разследване по реда на НПК, регистрация на привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, за използване на технически средства за наблюдение и конвоиране на лица- уточни комисар Енев.
По думите на заместник кмета по сигурността на Столичната община Иван Сотиров около 150 общински полицаи са първоначално необходими за гарантиране на обществения ред в София. Амбицията е всеки общински полицай да отговаря за определена територия и само по изключение да бъдат включвани в охрана на масови мероприятия. Въвежда се ясно разделение на функциите и избягване на дублиране на дейности с националната полиция. Идеята е, общинските полицаи да отговарят пряко за изпълнението на обществените наредби и заповедите на кмета, а по всички въпроси, които не са от компетенцията им – да работят в екип със служителите на националната полиция - поясни Сотиров.
Наредбата за организацията и дейността на звената „Общинска полиция” ще влезе в в сила след публикуването й в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във