Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДСТАВЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ СРЕД МЛАДИТЕ НА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

В рамките на петата годишна среща на българските местни власти „За европейски стандарти в българското местно самоуправление”за първи път ще бъде включен специален панел на тема „Добри общински практики в здравното образование на младите хора и общинска здравна политика за превенция на социално значимите заболявания – СПИН и туберкулоза”. Форумът се провежда на между 9 и 11октомври в Албена и първият, на който се огласяват официално провежданите добри общински политики за превенция на ХИВ и СПИН сред младите хора. Участие в срещата са заявили повече от 60 представители на общини в страната.
Панелът ще постави основен акцент върху устойчивото сътрудничество между централната и местната власт, изградено по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през последните 5 години. Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването.
В изпълнение на дейностите по 8-те компонента на Програмата, министърът на здравеопазването подписа споразумения за сътрудничество с кметовете на 19 общини-областни центрове в страната. В 10 от общините, в които се реализират повече от 3 компонента има разкрити местни координационни офиси по СПИН. В 14 от общините работят общински екипи за превенция на ХИВ сред младите хора в и извън училище.
Участие в срещата ще вземат дългосрочните консултанти на Програмата за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, общинските мениджъри по Компонент 1, “Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ/СПИН в здравния и социалния сектор” и общинските координатори по Компонент 7, “Превенция на ХИВ сред млади хора в и извън училище”. Те ще представят най-значимите успехи, постигнати благодарение на водената общинска здравна политика – изградени общински мрежи; подкрепа на неправителствените организации, работещи с групите в риск; планиране и изпълнение на общинска политика за сексуално и репродуктивно здравно образование сред младите хора; съдействие за разширяване на обхвата и достъпа до услугите по анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ; проведени кампании и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във