Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДСТАВЯТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КООРДИНАЦИЯТА В ЗВЕНАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Резултатите от проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация“ ще бъдат представени утре – 23 юни, от 10.00 часа в „Александър” на хотел „Радисън”, съобщиха от правителствения пресцентър. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Заключителната конференция ще бъде открита от Снежана Димитрова, директор на Дирекция „Стратегическо планиране и управление” на Министерския съвет, която е и организатор на проявата
За участие са поканени висши държавни служители, представители на бизнеса, на неправителствени организации, членове на съвети и секретариати на съвети. Ще присъстват изпълнителите на проекта –„Индъстри Уоч Груп”, „Ита Трейд ООД”, „София Консултинг ООД”, които ще представят резултатите от тяхната дейност и плана при изпълнението на проекта.
Проектът „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация“ има за цел да подобри вътрешно-административната координация за по-качествено сътрудничество на държавната администрация с бизнеса и структурите на гражданското общество.
Проектът се фокусира върху анализ на законодателството и стратегическите документи, свързани с консултативните съвети. За да бъде подобрена прозрачността и отчетността, се разработи портал- www.saveti.goverment.bg, в който консултативните съвети публикуват информация за дейността си. Проектът работи и върху предложения за оптимизиране на дейността на съветите и при нужда от закриване на съвети, които са изчерпали функциите си, или за сливане на съвети с припокриващи се функции.
Общата стойност на проекта е 599 089 лв. Крайният срок за изпълнението му е юли 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във