Банкеръ Daily

Новини

Представят проекта за създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав

Генералният директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Евгений Москов и неговият заместник Георги Генчев ще представят от 11:30 ч., проекта „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав” (БУЛРИС). Поводът е подписаният договор за изпълнение на фаза 1 от проекта в рамките, на който ще се изгради основната инфраструктура.
Проектът е част от Общоевропейската навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Изграждането на речни информационни системи във всички участъци на река Дунав например, контролирани от отделните държави в общността, ще позволи създаването на единна навигационна система, която да осигури ефективно и безопасно корабоплаване по една от най-големите речни магистрали в общността. В българската част на реката все още няма изградена подобна речна информационна система. Това поставя страната ни в неравнопоставено положение спрямо останалите държави в Общността, защото не е включена в общата европейска система за обмен на информация. Освен това подлежим на санкции, ако не изпълним в срок проекта, който се разработва на базата на Директива 2005/44/ЕС на парламента и Съвета на общността от 7 септември 2005 година.
Проектът за създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав е включен в приоритетна ос IV на ОП „Транспорт” – „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” и ще бъде осъществен в три фази в рамките на програмния период до края на 2013 година.Пристанищната инфраструктура е бенефициент по проекта. Индикативният бюджет на БУЛРИС е 15 млн. евро, а на първа фаза – 15 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във