Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДСТАВЯТ ОП АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Утре ще бъде представена детайлна информация за първата процедура за набиране на проектни предложения по Оперативната програма “Административен капацитет”. В срещата с журналисти ще участват министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев; министърът на финансите Пламен Орешарски; Константинос Супилас, съветник в Представителството на Европейската комисия в България; зам.-министърът на държавната администрация Мария Дивизиева; Радостина Ангелова, сташи изследовател в Алфа Рисърч, и Зорница Русинова, директор на дирекция „Управление на проекти и програми в МДААР.
Програмата стратира на 16 октомври. Тя е и е насочена към неправителствени организации и социално-икономически партньори. Ще бъдат изложени също така резултатите от социологическо проучване за готовността на бенефициентите за кандидатстване по програмата.
В специализиран сайта на Програмата може да бъде намерена пълната информация за изпълнението и и за възможностите за кандидатстване.
Оперативна програма Административен капацитет е една от първите, получили одобрение от Европейската комисия. Преговорите по нея официално приключиха на 13 септември и на 3 октомври беше подписана от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла.
Програмата се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и националния бюджет, като общият размер на средствата за периода 2007 - 2013 г. е близо 181 млн. евро. Това е хоризонтална програма, насочена към подобряване на работата на държавната администрация, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, развитие на структурите на гражданското общество и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Заедно с това програмата има за цел да повиши професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.
Бенефициенти на Програмата да бъдат администрациите на централно, регионално и местно ниво, органите на съдебната власт и неправителствените организации

Facebook logo
Бъдете с нас и във