Банкеръ Daily

Новини

Представят мерките по Програмата за развитие на селските райони в Ямбол и Сливен

Мерките по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат представени пред земеделски производители в Сливен и Ямбол, съобщиха от Министерство на земеделието и храните.
На 31 март и 1-ви април ще се проведат срещи-дискусии със земеделските производители от районите на Слиевн и Ямбол по информационната кампания на МЗХ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Дискусиите със стопаните ще започнат в 10 часа.
По време на срещите експерти от Министерство на земеделието и храните и експерти от службите за съвети в земеделието ще разяснават възможностите, които дава ПРСР. Акцентът ще се поставя върху:- усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”; изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати по мярка 112 за млади фермери; потенциални бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители”;
повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР; запознаване с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи”; други актуални въпроси по мерките от Програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във