Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДСАТВИХА НОВИЯ ПЛЕН ЗА ПРЕУСТОРЙСТОВ НА ГКПП БРЕГОВО

Идейният проект на новия подробен устройствен план на Граничен контролно-пропускателен пункт Брегово, който се намира на границата с Република Сърбия и е външна граница на Европейския съюз бе представен днес във Видин.
Той беше обсъден по време на среща на областния управител инж. Кръстьо Спасов с началника на Митница – Видин - Симеон Крумов и с началника на Граничен полицейски участък – Брегово - комисар Емил Драганов. Идейният проект на новия ПУП бе разгледан и одобрен от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол на заседание в София в началото на седмицата. Областният управител изрази удовлетворението си от предвидените промени, с които значително ще се подобри организацията на дейността на пункта, ще се повиши неговата пропускателност и ще се подобри качеството на обслужване. Инж. Кръстьо Спасов обърна специално внимание на предстоящото въвеждане на система за единен електронен фиш, чрез която ще се извършва плащането на таксите на граничния пункт. Идейният проект на ПУП включва 30 500 кв.м застроена площ, като 60% от нея е обхваща инфраструктура с нови улици и паркоместа, а 25 % - зелени площи. В двете посоки на пункта ще бъдат обособени по три платна – по две за леки автомобили и автобуси и едно – за тирове. На разделителната линия за вход и изход ще бъде издигната преграда с височина 2.20 м. Предвидена е цялостна подмяна на ВиК и ел. инсталациите. В новата част ще бъде обособена зона за безмитна търговия, на чиято територия ще бъде изградена бензиностанция и три безмитни магазина. Старата сграда на митницата остава извън границите на новия устройствения план на ГКПП-Брегово. Вместо нея ще бъде издигната нова сграда на два етажа, в която ще се помещават службите за граничен контрол и митницата. Предстои новият ПУП на ГКПП-Брегово да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за което областният управител инж. Кръстьо Спасов е подготвил своето предложение

Facebook logo
Бъдете с нас и във