Банкеръ Daily

Новини

Предприятие „Радиоактивни отпадъци с лиценз за управление на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй за радиоактивни отпадъци

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци може да получи лиценз от Агенцията за ядрено регулиране за управление на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй като съоръжения за радиоактивни отпадъци. Това стана възможно, след като Управителният съвет на фонд „Радиоактивни отпадъци гласува предоставянето на 2 715 300 лева на предприятието в изпълнение на постановление на правителството от 13 октомври.
Допълнително отпуснатите средства ще бъдат използвани за изпълнение на Решение 839 на Министерския съвет от декември 2008 г, според което блокове 1 и 2 на атомната електроцентрала се обявяват за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и се предоставят за управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци . Тази перспектива е включена и в ангажиментите на България по договора за присъединяване към ЕС. Едва сега обаче вече са налице условията за изпълнението й.
Постановлението на МС от 13 октомври за предоставянето на допълнителни средства за разходи, свързани с финансирането на предприятието и решението на УС на Фонд „Радиоактивни отпадъци са предпоставка структурирането на единната национална система по управление на радиоактивни отпадъци да бъде успешно завършено. Благодарение на допълнителните финансови средства и след като Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци получи лиценза от АЯР могат да стартират реалните дейности по извеждане от експлоатация на спрените блокове в АЕЦ Козлодуй.

Facebook logo
Бъдете с нас и във