Банкеръ Daily

Новини

Предприемат се мерки за по-ефективно функциониране на администрацията и преодоляване на последиците от криза

Предприемат се мерки за по-ефективно функциониране на администрацията и преодоляване на последиците от криза чрез актуализация на Националната програма за реформи на България (2008-2010 г.) за т. г., приет от правителството. Документът ще бъде представен пред Европейската комисия от министъра на външните работи.
Политиките и мерки, които се предприемат, ще позволят по-добър контрол на рисковете от външната среда и динамично развитие на икономиката. Актуализацията е съобразена с четири препоръки на Европейския съвет от юни т. г. Те са свързани със спешно повишаване на ефективността на държавната администрация. Поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефикасността на публичните разходи, запазване нарастването на заплатите в съответствие с растежа на производителността. Бързо приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията с цел подобряване на бизнес средата. Повишаване на качеството на предлагането на работна сила и на равнището на заетост чрез повишаване на ефективността и целенасочеността на активните политики на пазара на труда.
Приоритет на правителството е преодоляване на последствията от световната финансова криза и постигането на устойчив икономически растеж. За тази цел Министерският съвет одобри и работи по изпълнението на пакет от антикризисни мерки, чийто срок на действие е до края на април 2010 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във