Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДПРИЕМАТ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВАТА В СТАРОЗАГОРСКО

Започна подготовка за пожарното обезопасяване на жътвата в Старозагорско. С настъпването на летния сезон се увеличи риска от възникване на пожари в горски и земеделски фонд, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. При пожари, предизвикани главно от небрежност и неизправна техника, през лятото на 2008 г. бяха опожарени близо 230 декара посеви и 173 декара иглолистни гори в Старозагорска област. А всички помним безпрецедентното с размера на нанесените щети лято на 2007 г., в което огнената стихия унищожи общо 51 972 иглолистни, широколистни и смесени гори, което е 1% от цялата територия на областта. От средата на месец май Районните служби за пожарна безопасност и спасяване в областта, съвместно с контролно-техническата инспекция при Министерство на земеделието извършват проверки за пожарната обезопасеност на селскостопанската техника. За извършените проверки се съставят протоколи и на изправните земеделски машини се поставя стикер на Главна дирекция Пожарна безопасност и спасяване - “Допуснат до участие в жътвената кампания”. На кметовете на общини и населени места, собственици и ползватели на земеделските имоти са връчени разпоредителни писма, в които подробно са указани всички правила и норми, които е необходимо да се спазват за недопускане на пожари в земеделските имоти, касаещи изготвянето и съгласуването на планове за действия при пожар, актуализиране състава и организиране дейността на гасаческите групи, осигуряването им със средства за гасене в горския фонд и разораване на негорими ивици около сметищата и гробищните паркове. Сигнални писма са изпратени и до всички фирми, извършващи транспортни и други дейности в или в близост до житните масиви за изпълнение на Наредбата. Изготвен е и план за взаимодействие с държавни органи, кметове на населени места и фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във